INTERNET-O-MANIJA

 


Neki korisnici Interneta mogu da razviju emocionalnu povezanost prema (on-line) umreženim prijateljima i aktivnostima koje su zajedno kreirali na ekranima svojih računara. Zavisnost od Interneta je opisana kao poremećaj kontrole impulsa, koji ne uključuje upotrebu opojnih droga ili alkohola ali je dosta sličan patološkom kockanju. Svi „normalni“ korisnici Interneta su u poziciji da uživaju u aspektima Mreže koja im dozvoljava da se upoznaju, da se druže i da razmenjuju ideje kroz upotrebu virtualnih “soba za ćaskanje”, upotrebu sajtova velikih socijalnih mreža ili “virtualnih udruženja”.

Ostali korisnici svetske Mreže potroše beskrajno mnogo sati, detaljno istražujući sebi interesantna poglavlja i teme, direktno ili putem blogova. Blogovanje je izraz nastao iz izraza “web log” u kome pojedinci pišu komentare i održavaju tok određene tematske hronike i događaja, koje svako može da pregleda kao dnevne novine u formi teksta.

Slično drugim zavisnostima, oni koji pate od internetske groznice koriste virtualni svet mašte, da se povežu sa pravim osobama kroz linije Interneta, kao zamenu za svakodnevnu životnu povezanost s ljudima iz okoline, a koju ne uspevaju da postignu regularno i spontano.


OZBILJNI ZNACI UPOZORENJA NA ZAVISNOST

  • Totalna prezauzetost zbog Interneta.
  • Razmišljanja o prethodnoj on-line aktivnosti i predviđanje ishoda sledećeg virtualnog “sastanka” na Mreži.
  • Neprestano povećavanje vremena provedenog na Internetu sa ciljem postizanja zadovoljstva.
  • Ponovljeni, neuspešni napori da se iskontroliše, umanji ili potpuno prekine korišćenje Interneta.
  • Osećanje premorenosti, besmislenosti, depresije ili razdražljivostu u pokušajima da se redukuju ove aktivnosti.
  • Sve duže ostajenje na Mreži i na sajtovima, dosta duže nego što je isplanirano.
  • Rizični gubitak ili ugroženost značajnih prilika za odnose, poslove, obrazovanje ili karijeru, zbog preterane upotrebe.
  • Laganje članova svoje porodice, terapeuta ili ostalih, radi skrivanja ukupne preokupacije Internetom.
  • Korišćenje Interneta kao načina da se pobegne od problema, ili oslobodi od opterećujućih raspoloženja i emocija (osećaja beznađa, krivice, anksioznosti, depresije)


KOJI SU EFEKTI?

Internetska zavisnost zadire u privatne, porodične, akademske, finansijske i profesionalne odnose i situacije koje su karakteristične i kod ostalih tipova zavisnosti. Narušavenje normalnih odnosa iz realnog života nastaju zbog preteranog korišćenja Interneta. Pojedinci koji pate od internetske zavisnosti provode više vremena usamljeni u izolaciji, jer sve manje vremena posvećuju pravim ljudima iz bliskog okruženja i vrlo često se smatraju društveno neugodnim osobama. Posledice rezultiraju srazmerno količini provedenog vremena na Mreži on-line. Onii koji imaju  zavisnost od Interneta često pokušavaju da prikriju pravu količinu vremena koje utroše na Mreži, što dovodi do nepoverenja i do narušavanja nekada dobrih odnosa sa okolinom.

Neki od internetskih zavisnika mogu da kreiraju nove on-line osobe ili (lažne) profile gde su sposobni da promene svoj identitet i gde pokušavaju da budu neko drugačiji, od njega samog ili od nje same. Oni sa najvećim rizikom pri kreiranju tajnog života, su osobe koje ozbiljno pate od niskog nivoa samopoštovanja i straha od neuspeha i nerazumevanja u okruženju. Takvi negativni lični stavovi dovode do kliničkih problema poput depresije i anksioznosti.

Mnoge osobe koje pokušaju da prekinu upotrebu Interneta, često preživljavaju i posledice besa, depresije, promene raspoloženja, anksioznosti, straha, razdražljivost, tuge, usamljenosti, dosade, nemira, neizvesnosti, nervoze stomaka… Zavisnost od interneta takođe može da inicira određene fizičke tegobe i medicinske probleme kao što su: sindrom karpal tunela, suvost očiju, bubrega, ozbiljne glavobolje, nepravilnost ishrane (preskakanje obroka), slabo održavanje lične higijene i poremećaj spavanja.

KAKO MOŽE DA SE POMOGNE?

Prvi korak je da se prepozna i odredi postojanje problema. Sertifikovani savetnici i terapeuti koji su obučavani u prepoznavanju i tretiranju zavisnosti od Interneta mogu efiksano da urade procenu i odrede koji je nivo nege i terapije najpodesniji za određenog pacijenta zavisnika. Obratite se našem….


(izvor AmericanPsychiatricAssociation, objavio  UnityPointHealth, prevod A.S.)

 

 

Blog Tetracom DOO Beograd
više detalja iz našeg Bloga